فر آسای فرید

0930-5171-453
support@farasai.com
راهنمای خرید از سایت

شیوه خرید و دریافت محصولات

برای دستیابی به محصولات فرآسای، کمترین و آسان ترین راه ها را در نظر گرفتیم. به گونه ای که بتوان به آسانی آنها را مشاهده و بررسی، و در نهایت به آنها دسترسی داشت. محصولات در سایت فرآسای، به دو صورت، یعنی فروش مستقیم و فروش کد فعال سازی ارایه می شود.