آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

فصل اول - جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب

ماده 1 - شرایط عمومی و اختصاصی جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده میشود، به شرح زیر میباشد:
الف - شرایط عمومی:
1- تابعیت اصلی جمهوری اسلامی ایران.
2- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه.
4- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا قطع وابستگی به آنها.
5 - طهارت مولد.
6- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای تصدی ریاست و عضویت شعبه.
7- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
8 - حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
9- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.
10- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت.
11- داشتن حداقل (25) و حداکثر (40) سال تمام.
ب‍- شرایط اختصاصی:
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته حقوق یا علوم قضایی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح سه حوزوی و بالاتر از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه.
تبصره - دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی میتوانند در آزمون ورودی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از رشته‌های مذکور در بند (ب) ماده (1) یا حوزوی باشد.
ماده 2 - رؤساء و اعضای شعبی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در شعب مذکور شاغلند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مقررات آن مورد تطبیق قرار میگیرند و در صورت انطباق، پس از کسب نصاب علمی در آزمون و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان
رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعایت سایر مقررات در سایر بخش‌های اداری و غیرقضایی بلامانع است.
تبصره1- مدرک تحصیلی فقه و مبانی حقوق رؤساء و اعضای شعب موضوع این ماده ، مدرک معتبر موضوع بند (ب) ماده (1) محسوب میشود.
تبصره2- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها، به شرط داشتن چهار سال سابقه تصدی در شعب و سایر شرایط مذکور در ماده (1) میتوانند در آزمون شرکت کنند.
تبصره3- به میزان سابقه خدمت افراد موضوع این ماده به حداکثر سن موضوع جزء (11) بند (الف) ماده (1) افزوده میشود.
ماده 3 - جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (4) صورت میپذیرد.
ماده 4 - کمیسیون جذب و انتصاب رؤساء و اعضای شعب سازمان به منظور تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای متقاضیان جدید، برگزاری آزمون رؤساء و اعضای شعب شاغل فعلی، بررسی و تعیین نمره متقاضیان و اعلام‌نتیجه به مراجع نظارتی سازمان جهت بررسی صلاحیت افراد پذیرفته شده در آزمون، از افراد زیر تشکیل میگردد:
1- رئیس سازمان (رئیس کمیسیون)
2- نماینده وزیر دادگستری
3- نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
4- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان (دبیر کمیسیون)
5 - معاون حقوقی و نظارت سازمان
6 - مدیرکل حراست سازمان
تبصره1- تصمیمات کمیسیون که با اکثریت آراء اتخاذ میشود پس از تأیید وزیر دادگستری لازم‌الاجراء است.
تبصره2- در غیاب رئیس کمیسیون، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، ریاست آن را به عهده خواهد داشت.
ماده 5 - داوطلبانی که در آزمون کتبی حداقل شصت درصد (60%) کل نمره را کسب نمایند برای انجام مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای دعوت میشوند. کسب حداقل شصت درصد (60%) کل نمره در مصاحبه نیز الزامی است.
تبصره - داوطلبان، حداکثر دو بار میتوانند در مصاحبه تخصصی و حرفه‌ای شرکت نمایند و در صورت عدم قبولی باید مجدداً در آزمون کتبی شرکت کنند.
ماده 6 - چنانچه کمیسیون موضوع ماده (4)، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به‌وسیله دبیرخانه کمیسیون به‌طور کتبی به وی ابلاغ خواهد شد و داوطلب میتواند ظرف
بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم نماید. اعتراض وی توسط کمیسیون تجدیدنظر متشکل از افراد زیر مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قطعی قرار میگیرد:
1- رئیس سازمان
2- معاون حقوقی وزیر دادگستری
3- نماینده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
4- یکی از رؤسای شعب عالی به انتخاب وزیر دادگستری
5 - مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان
تبصره - تصمیمات کمیسیون یاد شده که با اکثریت آراء اتخاذ میشود، پس از تأیید وزیر دادگستری لازم‌الاجراء است.
ماده 7 - پذیرفته‌شدگان موظفند حداقل شش ماه دوره کارآموزی را در محلی که سازمان تعیین مینماید طی کنند.
تبصره 1- کارآموز موظف است در دوره‌های آموزشی سازمان شرکت نماید.
تبصره2- محتوای آموزشی مورد نیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها و محل برگزاری، توسط شورای آموزش سازمان تعیین میگردد.
تبصره3- دوره کارآموزی به صورت تمام وقت میباشد و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است.
ماده 8 - در پایان دوره کارآموزی، اختبار پایان دوره توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد و در صورت موفقیت، احکام تصدی شعبه توسط رئیس سازمان صادر خواهد شد.
ماده 9 - داوطلبانی که برای خدمت در استان یا استان‌های معینی پذیرفته میشوند، موظفند در همان استان خدمت کنند.
تبصر ه - سازمان در تعیین محل خدمت رؤساء و اعضای شعب و جابجایی آنان مجاز است.
ماده 10 - سازمان موظف است برای راه‌اندازی اداره تعزیرات در شهرستان‌هایی که فاقد اداره بوده و ایجاد آن ضروری باشد، مطابق مقررات، مجوز جذب نیروی انسانی موردنیاز و شکل‌گیری آن را از معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اخذ نماید.

فصل دوم - تشکیل شعب ویژه

ماده 11 - به منظور رسیدگی و صدور رأی در پرونده‌های تخلفاتی قاچاق کالا و ارز، شعبی از سازمان به عنوان شعب بدوی ویژه قاچاق اختصاص مییابد.
تبصره1- شعبه بدوی ویژه با حضور یک نفر رئیس تشکیل میگردد.
تبصره2- رئیس سازمان میتواند برحسب میزان پرونده‌ها و تعداد شعب ویژه، به تعداد کافی عضو علیالبدل بدوی تعیین نماید. عضو علیالبدل در غیاب رؤسای شعب تعزیرات یا حسب ارجاع رؤسای ادارات، وظیفه رسیدگی دارد و مانند رئیس شعبه دارای اختیار رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هاست.
تبصره3- رئیس سازمان میتواند از عضو علیالبدل در اجرای احکام و بازرسی نیز استفاده نماید.
ماده 12 - شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق با حضور یک نفر رئیس و دو نفر مستشار تشکیل میگردند. جلسه شعب یاد شده با حضور رئیس و حداقل یکی از مستشاران رسمیتیافته و رأی صادره با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره - رئیس سازمان میتواند برای شعب تجدیدنظر ویژه، عضو علیالبدل تجدیدنظر (قاضی و مستشار) تعیین نماید.
ماده 13 - شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق به صورت متمرکز در ستاد سازمان تشکیل میشود. در صورت درخواست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری، شعب تجدیدنظر ویژه بنا به ضرورت در استان‌های دارای اولویت و گلوگاه‌ها تشکیل خواهد شد.

فصل سوم - نحوه انتصاب رؤساء و اعضای شعب ویژه

ماده 14 - رؤسای شعب بدوی ویژه قاچاق از بین رؤساء یا اعضای شعب سازمان که حداقل دارای سه سال سابقه خدمت در تصدی شعبه سازمان باشند، با ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند.
ماده 15 - رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق به پیشنهاد رئیس سازمان با تأیید وزیر دادگستری از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه (9) قضایی باشند، پس از موافقت رئیس قوه‌قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب میگردند.
تبصره - در صورت تعدد شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رئیس شعبه اول تجدیدنظر با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری به عنوان رئیس شعب تجدیدنظر ویژه منصوب میشود.
ماده 16 - مستشاران و اعضای علیالبدل تجدیدنظر ویژه قاچاق از بین رؤسای شعب سازمان که حداقل هشت سال سابقه تصدی شعبه داشته باشند با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری منصوب میگردند.

فصل چهارم - فوق‌العاده ویژه

ماده 17 - در اجرای تبصره (1) ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی یک تا هشت موضوع آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره 20/2/13899000/6226/100 مورخ 1389/2/20 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 9000/34625/100 مورخ 1393/6/8، موضوع تبصره (2) ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- و توجه به تصویب‌نامه شماره /90/1742ت106ه‍- مورخ 1390/1/28 و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق‌العاده ویژه قضات و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده (18)، فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعیین میگردد.
تبصر ه - موارد زیر به‌عنوان سنوات‌خدمت مرتبط در محاسبه سنوات‌خدمت لحاظ میشود:
1- مدتی که شاغل مستقیماً در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس یا عضو اشتغال داشته و همچنین در مشاغل مدیریتی و حقوقی مرتبط با امور شعب و یا به عنوان مشاور یا کارشناس حقوقی در حوزه‌های موضوع ماده (24) در سازمان فعالیت داشته است.
2- سنوات قضایی
3- مدت کارآموزی.
ماده 18 - گروه‌های شغلی با در نظر گرفتن حداقل سنوات خدمتی در امور شعب و تخصص، سطح تحصیلات، توانمندی، نتایج ارزشیابی آنان، شرایط جغرافیایی و سختی و پیچیدگی کار و عدم نقض بیش از پانزده درصد (15%) آراء در مراجع بالاتر در هر گروه شغلی و با عنایت به عناوین مرتبط با امور شعب در سازمان، به شرح زیر تعیین میگردد:
1 -گروه شغلی یک: عضو علیالبدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکام
2 -گروه شغلی دو (حداقل 2 سال): رئیس و عضو علیالبدل شعبه بدوی، رئیس اجرای احکام
3 -گروه شغلی سه (حداقل 6 سال): رئیس شعبه بدوی، مستشار و عضو علیالبدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علیالبدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
4 -گروه شغلی چهار (حداقل 10 سال): رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علیالبدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علیالبدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
5 -گروه شغلی پنج (حداقل 14 سال): رئیس شعبه بدوی، رئیس، مستشار و عضو علیالبدل شعبه تجدیدنظر مرکز استان، رئیس و اعضای علیالبدل شعبه بدوی ویژه قاچاق، مستشاران و اعضای علیالبدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، مستشاران شعب عالی، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجرای احکام مرکز استان
6 -گروه شغلی شش (حداقل 18 سال): رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضای علیالبدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
7 -گروه شغلی هفت (حداقل 22): رئیس شعبه تجدیدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضای علیالبدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
8 -گروه شغلی هشت (حداقل 26): مستشاران و اعضای علیالبدل شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق، رؤسای شعب عالی، مدیران کل تعزیرات استان
تبصره1- در صورت افزایش ضریب فوق‌العاده ویژه قضات موضوع گروه‌های مندرج در تبصره ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- ضریب فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان موضوع این آیین‌نامه نیز به همان نسبت افزایش مییابد.
تبصره2- رئیس سازمان در بالاترین گروه شغلی قرار میگیرد.
ماده 19 - رؤسای شعب گلوگاه‌های مستقر در ایست و بازرسیهای نیروی انتظامی، به ازای دو سال یا بیشتر خدمت تمام وقت در این مناطق، حداکثر برای یک بار در یک گروه بالاتر قرار میگیرند.
ماده 20 - به رؤساء و اعضای شعب شاغل در مناطق مرزی خطرپذیر و یا شعبی که به پرونده‌های خاص و ویژه رسیدگی مینمایند با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری حداکثر تا دو گروه بالاتر اعطا میگردد.
تبصره - افراد مشمول مواد (19) و (20) به میزان گروه ارتقاء یافته از لزوم توقف در حداقل سابقه خدمتی معاف میباشند.
ماده 21 - رؤساء و اعضای شعبی که بدون داشتن سنوات خدمت لازم بنا به ضرورت در گروه بالاتر قرار میگیرند مادامی که در آن گروه فعالیت داشته باشند فقط از مابه‌التفاوت فوق‌العاده ویژه متعلقه بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند نمود.
تبصره1- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری در بدو استخدام از مزایای یک گروه بالاتر از گروه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره2- مدت مرخصی بدون حقوق، انفصال موقت، تعلیق جز در مواردی که منجر به منع تعقیب یا برائت شود و همچنین مأموریت آموزشی تمام وقت جزو مدت توقف در گروه منظور نخواهد شد.
ماده 22 - رئیس سازمان میتواند فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعبی را که با توجه به گزارش بازرسان و مدیران مربوط و آمار عملکرد و کیفیت کار و فعالیت آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، سالانه حداکثر تا سه ماه، تا پنجاه درصد (50%) تقلیل دهد.
ماده 23 - به رؤساء و اعضای شعبی که به صورت تمام وقت به خارج از سازمان مأمور خدمت شده یا میشوند فوق‌العاده ویژه پرداخت نخواهد شد.
ماده 24 - اعضای شعب سازمان که به صورت مأمور در سمت‌های زیر اشتغال دارند از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه برخوردار میشوند:
1- معاونان سازمان
2- دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ماده (23) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی - مصوب 1373-
3- دفتر مدیریت عملکرد
4- دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز
5 - دفتر نظارت بر اجرای احکام
6 - دفتر حقوقی
7- دفتر هماهنگی امور استان‌ها
تبصره - در دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً از رؤساء و اعضای شعب ویژه قاچاق استفاده میشود.
معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری
2(3)