آیین‌نامه نحوهی تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان


مصوب 1385/9/9 رئیس قوه قضائیه
در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 مجلس شورای اسلامی و به منظور اجرای هرچه بهتر روشهای درمانی،اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی،حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندانها آیین‌نامه نحو تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده میشود به شرح مواد آتی تصویب میگردد:
ماده 1 - تفکیک و طبقه‌بندی عبارت است از جداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه و یا مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از حیث جنس،سن،نوع جرم،وضعیت قضائی(متهم و محکوم)و وضعیت سلامتی.
تبصره 1- چنانچه مراجع قضائی حسب مورد تصمیم خاصی در خصوص نگهداری زندانی اتخاذ نمایند شورای طبقه‌بندی موظف به رعایت آن میباشد.
تبصره 2- زندانیان اتباع خارجه جدای از سایر زندانیان نگهداری میشوند.
ماده 2 - طبقه‌بندی در مراکز مذکور توسط شورای طبقه‌بندی زندان و با حضور پزشک مسؤول بهداشت و درمان و با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان و مفاد این آیین‌نامه انجام میپذیرد.
ماده 3 - زندانیانی که مخل نظم و انضباط عمومی بوده و یا موجب آزارواذیت دیگر زندانیان میگردند برابر تصمیم شورای انضباطی زندان حداکثر 6 ماه در محل جداگانه نگهداری میشوند.زندانیان مذکور شبها در اتاقهای تکنفره در فضای حداقل 10 متر مربع با نور کافی و سرویس بهداشتی مناسب نگهداری میشوند این دسته از زندانیان همزمان با تحمل حبس، تحت پوشش طرحهای اصلاحی نظیر روان‌درمانی قرار میگیرند.ترخیص از این محلها قبل از موعد مقرر با نظر روانشناس یا پزشک مسؤول و تصویب شورای انضباطی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 4 - در نگهداری زندانیان زن علاوه بر رعایت سایر موارد طبقه‌بندی رعایت نکات ذیل نیز الزامی میباشد.
الف‌مادران زندانی حق دارند فرزند شیرخوار خود را تا سن 2 سالگی در زندان و یا بازداشتگاه‌ها نگهداری نمایند.افزایش مدت مذکور تا سقف 6 سال با نظر شورای طبقه‌بندی امکان‌پذیر میباشد.
ب‌مددکاران اجتماعی مکلفند،با رعایت بند الف ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده به بهزیستی،یا مؤسسه خیریه نگهداری اطفال فراهم سازند.
ج‌مسؤولین زندانها و بازداشتگاه‌ها مکلف به تهیه وسائل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه در زندان میباشند.
دزنان باردار و اطفال شیرخوار با مادرانشان تحت رژیم خاص غذائی قرار گرفته و در قسمت جداگانه از زندان یا بازداشتگاه نگهداری میشوند.
ماده 5 - در طبقه‌بندی از حیث سن،زندانیان در گروه‌های سنی زیر از یکدیگر تفکیک میگردند:
الف‌گروه سنی اطفال و نوجوانان،شامل زندانیان زیر 18 سال بوده که باید در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری شوند و چنانچه در استانی کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد در محل جداگانه‌ای خارج از محیط زندان نگهداری خواهند شد.
تبصره 1- طبقه‌بندی در کانون اصلاح و تربیت بر اساس آیین‌نامه اجرائی کانونهای اصلاح و تربیت میباشد.
تبصره 2- معرفی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به زندان ممنوع بوده و چنانچه به دستور مراجع قضائی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به زندان اعزام گردند رؤسای زندانها مکلفند بلافاصله آنان را به کانون اصلاح و تربیت اعزام نمایند.
ب‌گروه سنی جوانان شامل،زندانیان 18 تا 30 سال بوده که باید جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند.
ج‌گروه سنی بزرگسالان شامل زندانیان 30 سال به بالا.
دگروه زندانیان سالمند و زندانیانی که،با لحاظ وضعیت جسمانی و عواطف آنان نیازمند نگهداری با شرایط و امکانات خاص میباشند.
ماده 6 - در نقاطی که بازداشتگاه مستقل ایجاد شده باشد،متهمین با رعایت طبقه‌بندی زندانها در بازداشتگاه نگهداری میشوند،در غیر این صورت محل نگهداری متهمین در خارج از زندان جدای از محکومین بوده که در این شرایط نیز جداسازی متهمین جوان زیر 18 سال از بزرگسالان الزامی است.
ماده 7 - طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم در زندانهای با ظرفیت بالای هفتصد نفر زندانی به شرح زیر بوده و زندانیان باید در گروه خاص خود نگهداری شوند:
الف‌جرائم باندی و سازمانیافته،قتل عمدی،سرقت مسلحانه،آدم‌ربایی،تجاوز به عنف، اسیدپاشی،اشرار و سارقین سابقه‌دار.
ب‌جرائم مالی مانند کلاهبرداری،رشاء و ارتشاء،اختلاس،جعل و استفاده از سند مجعول،خیانت در امانت،اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق کالا و ارز،سرقت فاقد سابقه،ضرب و جرح عمدی،زنا و لواط،جرائم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی،جرائم غیر عمدی،جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی،صدور چک بیمحل و محکومین مالی موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
ج‌جرائم ویژه با حساسیت عمومی نظیر جاسوسی،اقدام علیه امنیت کشور.
دجرائم مربوط به مواد مخدر.
تبصره- شورای طبقه‌بندی میتواند بر حسب تحصیلات،ویژگیهای اخلاقی و خصوصیات رفتاری و چگونگی شخصیت زندانیان،آنان را در هریک از طبقات جدای از طبقه خاص خود قرار دهد.
ماده 8 - در زندانهای با ظرفیت اسمی زیر سیصد نفر و سیصد تا هفتصد نفر زندانی، طبقه‌بندی از حیث نوع جرم به روش زیر انجام میگیرد:
الف)در زندانهای با ظرفیت اسمی زیر 300 نفر زندانی،زندانیان با جرائم قتل عمدی، سرقت مسلحانه،سرقت عادی،آدم‌ربایی،تجاوز به عنف،اسیدپاشی،جرائم باندی و سازمان یافته،ضرب‌وجرح عمدی،زنا و لواط و جرائم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی جدای از سایر زندانیان نگهداری میشوند.
ب)در زندانهای با ظرفیت اسمی 300 تا 700 نفر زندانی،زندانیان مشمول بند الف این ماده و همچنین زندانیان مشمول گروه‌های ب و ج از ماده 8 به صورت مجزا و جدا از سایر زندانیان نگهداری میشوند.
تبصره 1- ظرفیت اسمی زندانها و بازداشتگاه‌ها بر اساس استانداردهای ابلاغی از سوی سازمان تعیین خواهد شد.
تبصره 2- رعایت سایر موارد طبقه‌بندی در زندانها و بازداشتگاه‌های موضوع این ماده الزامی است.
تبصره 3- چنانچه در زندانها یا بازداشتگاه‌های با ظرفیت اسمی تا هفتصد نفر به واسطه دارا بودن فضای فیزیکی مناسب امکان اجرای طبقه‌بندی کامل به شرح مذکور در ماده 7 وجود داشته باشد،زندان مکلف به اجرای کامل آن میباشد.
ماده 9 - چنانچه فردی مرتکب چند جرم شده باشد،بر حسب شدیدترین جرم ارتکابی طبقه‌بندی صورت میگیرد.
ماده 10 - زندانیان روحانی و نظامی در بندهای جداگانه نگهداری میشوند.
ماده 11 - معتادین در اردوگاه‌های حرفه‌آموزی و کاردرمانی نگهداری میشوند.
ماده 12 - زندانیان شاغل در زندانها در بخش جداگانه‌ای موسوم به«سالن کارگری» نگهداری میشوند.
ماده 13 - طبقه‌بندی از حیث نگهداری زندانیان بیمار به شرح زیر میباشد:
الف)مسلولین و سایر بیماریهای واگیردار و بیماران صعب العلاج و لا علاج تا زمان برخورداری از عفو و یا تخفیف مجازات و همچنین بیماران روانی و مددجویانی که از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند میشوند و نیز معلولین و نابینایان حسب مورد مطابق دستورالعمل سازمان و با لحاظ سیاستهای وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در محلهای جداگانه نگهداری میشوند.
ب)کسانی که مورد عمل جراحی قرار گرفته‌اند دوره نقاهت خود را در محلی جدا از سایر زندانیان سپری خواهند کرد.
تبصره- مرکز درمانی زندان به تناسب نوع بیماری و وضعیت جسمانی زندانیان مذکور در این ماده به آنان توجه خاص معطوف داشته و شرایط مناسب و غذای رژیمی در نظر خواهد گرفت.
ماده 14 - در استانهایی که زندانها و مراکز وابسته امکانات و سازکارهای لازم برای اجرای تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان را به صورت جداگانه نداشته باشند و فاصله زندانها به هم نزدیک بوده و حداکثر تا 100 کیلومتر از یکدیگر فاصله داشته باشند،میتوانند تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان محکوم را به نحوی انجام دهند که بخشی از زندانیان در یک زندان و بخشی دیگر در زندانهای دیگر نگهداری شوند.
ماده 15 - سازمان مکلف است در ساخت زندانها،بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان را بر اساس این آیین‌نامه مد نظر قرار دهد.
ماده 16 - کمیته نظارت مرکز از نماینده رئیس قوه قضائیه،معاون قضائی و اجرای احکام سازمان،معاون سلامت و اصلاح و تربیت،مدیر کل دفتر ارزیابی،بازرسی و پاسخگویی به شکایات و رئیس حفاظت اطلاعات تشکیل میگردد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه چنانچه امکان اجرای برخی از الزامات آن در بعضی از زندانها یا بازداشتگاه‌ها فراهم نباشد با لحاظ جمیع جوانب و مصالح سازمانی،نسبت به تعیین طبقه‌بندی در محلهای مزبور به صورت موردی و برای مدت خاص و بر اساس شرایط موجود اقدام گردد.
ماده 17 - این آیین‌نامه مشتمل بر 17 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1385/9/9 به تصویب رسید و از تاریخ مزبور لازم‌الاجراء میباشد.
2(2)