آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 1 - در اجرای ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392، آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است:
ماده 2 - واژه‌های اختصاری به کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر میباشد:
الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز
ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی
ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز
د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء مینمایند.
ه‍) محکومیت: محکومیت‌های قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز
ماده 3 - انتقال اطلاعات از سامانه‌ها میبایست مطابق شرایط زیر انجام شود:
الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد.
ب) علاوه بر مشخصات فردی محکومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء ،علت آن مشخص باشد.
ج) تولید و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی، گزارشی، اطلاع‌رسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آیین‌نامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد.
د) دسترسی مراجع ذیصلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانه‌های الکترونیکی باشد؛ به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا دسترسی شعب و مقامات ذیربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد.
ه‍) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد.
و) ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها به صورت موقت یا دائم ممنوع است.
تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیت‌هایی که در پایگاه ثبت نشده‌اند یا اطلاعات آنها کامل نیست، در اسرع وقت توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود.
ماده 4 - دسترسی شعب به پایگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.
ماده 5 - مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر میباشد:
الف) دادستان کل کشور.
ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.
ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
د) وزیر دادگستری.
ه‍) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.
و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی.
ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.
ماده 6 - مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت‌در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد، دسترسی دارند:
الف) رئیس کل دادگستری استان.
ب) رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان.
ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان.
د) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.
ه‍) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.
و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.
ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.
ماده 7 - هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیت‌های کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط میباشد.
تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهل‌انگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات شده نیز مشمول مقررات مذکور خواهدبود.
ماده 8 - در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریت‌های خاص که به یک مرجع داده میشود، دسترسی یا میزان آن با تأیید ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از سوی او تغییر نماید.
ماده 9 - این آیین‌نامه در 9 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1394/2/15 پانزدهم اردیبهشت‌نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
2(2)