آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1373/7/9
ماده 1 - اداره اماکن عمومی منطقه ویژه انتظامی منطقه آزاد در اجرای وظائف محول،نظارت و اجرای مقررات مربوط به اماکن عمومی منطقه آزاد را بر اساس این آیین‌نامه بر عهده دارد.
ماده 2 - اماکن و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
1-هتل‌ها،2-مسافرخانه‌ها،3-رستوران‌ها،4-پانسیون‌ها،5-سلف سرویس‌ها،6- قهوه‌خانه‌ها،7-اغذیه‌فروشیها،8-چلوکبابیها،9-بوفه سینماها و تئاترها،10-کافه تریاها، 11-کافه قنادیها،12-آرایشگاه‌ها،13-آموزشگاه‌های رانندگی،14-فروشگاه‌های جرائد و نشریات داخلی و خارجی،15-مؤسسات بارکشی شهری،16-عکاسیها،17-فروشگاه‌های اتومبیل،18-مؤسسات تبلیغاتی و تولیدکنندگان فیلم‌های تبلیغاتی،19- تعمیرگاه‌های اتومبیل و اتوسرویس‌ها،20-پارکینگ‌ها،21-مؤسسات توریستی و کرایه‌دهی اتومبیل‌ها(آژانس‌ها)،22-بنگاه‌های مسافری،23-کتاب‌فروشیها،24-بنگاه‌های معاملاتی، 25-کارگاه‌های تعویض روغن و پنچرگیری و لاستیک،26-مؤسسات تاکسیبار،27-کلیشه و گراورسازیها،28-فروشگاه‌های لوازم یدکی اتومبیل،29-چایخانه‌ها،30-سمساری و امانت‌فروش‌ها،31-تالارهای پذیرایی،32-محل فروش اشیاء عتیقه و مصنوعات دستی،33 -سوپرمارکت‌ها و محل عرضه مواد پروتئینی،34-اوزالید و فتوکپی،35-خیاطان و فروشندگان لباس،پوشاک و بوتیکها،36-مؤسسات کرایه جراثقال‌های ثابت‌بندری و متحرک،37-شرکت‌های خصوصی،38-مهدکودکها،39-چلوخورشتیها،40-طباخیها، 41-تعمیرگاه‌های موتورسیکلت و دوچرخه،42-سینماها و تماشاخانه‌ها،43-کارگاه‌های اوراق اتومبیل،44-کارگاه‌های نقاشی اتومبیل باربری،45-استودیوها،46-طلا و جواهرفروشیها،47-مؤسسات نشر و طبع.
تبصره- هر نوع امکنه یا مؤسسات مشابه دیگر که در آینده دائر شود،بنا به تشخیص سازمان هر منطقه آزاد مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 3 - مرجع صادرکننده پروانه واحدهای صنفی در منطقه آزاد،سازمان همان منطقه میباشد که پس از تشکیل پرونده نسبت به موارد مندرج در ماده 2 از اداره اماکن عمومی منطقه ویژه انتظامی استعلام نظر نموده و پس از تعیین صلاحیت نسبت به صدور پروانه اقدام میکند.
تبصره- بررسی صلاحیت فردی اتباع خارجی هنگام صدور مجوز،توسط سازمان انجام خواهد شد.
ماده 4 - اداره اماکن عمومی منطقه موظف است از زمان دریافت تقاضای واحد صنفی ظرف 15 روز امور مربوط به بررسی صلاحیت فردی را انجام و نظریه قطعی را کتبا،به سازمان منطقه آزاد اعلام کند.
ماده 5 - چنانچه صاحبان پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی واحد خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی فرد مزبور را با ذکر مشخصات برای تعیین صلاحیت فردی به اداره اماکن منطقه ویژه معرفی کنند.
ماده 6 - در صورتی که هریک از صاحبان امتیاز و یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آیین‌نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط و مقررات اداره اماکن عمومی تخلف کند مراتب به مرجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا سازمان با توجه به نوع عمل و بر اساس سیاست‌ها منطقه آزاد نسبت به لغو موقت یا دائم پروانه اقدام کرده و سایر اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
ماده 7 - صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مندرج در ماده 2 باید مشخصات کامل کارکنان خود را همراه با مدارک لازم به اداره اماکن عمومی منطقه اعلام کنند.
ماده 8 - کلیه کارکنان و مستخدمان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع ذی صلاح باشند.
ماده 9 - صاحبان پروانه‌ها هتل‌ها و مسافرخانه‌ها،پانسیونها و سایر اماکن مشابه موظفند در قبال اموالی که از طرف واردین و مسافرین به مکان‌های مزبور،به آنان سپرده میشود رسید کتبی بدهند.
ماده 10 - صاحبان پروانه‌های کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد این آیین‌نامه و اعلامیه‌های اداره اماکن عمومی منطقه آزاد را که در ارتباط با نوع کار آن مکان میباشد برای واردین در محل مناسب به زبان فارسی و خارجی نصب کنند.
ماده 11 - در صورتی که مسافری در اماکن فوت کند صاحب امتیاز یا مدیر مؤسسه باید بلافاصله مراتب را کتبا با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به اداره اماکن عمومی منطقه آزاد اعلام کند و تا ورود مأموران ذی صلاح اتاق متوفی باید بسته باشد و کسی وارد آن نشود.
ماده 12 - به منظور تأمین بهداشت محیط منطقه صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مکلفند در صورتی که مسافر یا مستخدمی مشکوک به دارا بودن امراض واگیر و عفونی از قبیل وبا،طاعون،جذام،ایدز و امثال آن باشد،مراتب را با ذکر مشخصات بیمار به نزدیکترین مرکز بهداشتی منطقه آزاد و اماکن منطقه اطلاع دهند.
ماده 13 - صاحبان پروانه‌ها اماکن مسافری و پانسیون‌ها باید دفتری طبق نمونه اداره اماکن عمومی منطقه آزاد برای ورود و خروج مسافران تهیه و نام و نشانی کامل آنان را در آن دفتر قید نموده و مشخصات و تاریخ ورود و خروج آنان را مطابق نمونه اعلامیه‌ای که از طرف اداره اماکن عمومی منطقه داده میشود تنظیم و اول وقت روز بعد به اداره مذکور تسلیم کنند.
ماده 14 - صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی و پانسیون‌ها مکلفند تابلوی شماره اتاق‌ها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
ماده 15 - صاحبان امتیاز هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصی که به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به امکان عمومی منطقه آزاد اعلام کنند.
ماده 16 - پروانه کسانی که مرتکب یکی از موارد زیر شده یا در انجام آن معاونت یا مشارکت داشته باشند اخذ و به مرجع صدور پروانه ارسال میشود تا نسبت به ابطال موقت یا دائم آن اقدام شود:
الف‌تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت کشور.
ب‌تهیه و فراهم کردن موجبات تسهیل خریدوفروش مواد افیونی و مواد مخدر و استعمال آنها و سایر امور غیر مشروع.
ج‌طرح‌ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون مانند سرقت،خریدوفروش و نگهداری اموال مسروقه.
ماده 17 - قبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع میباشد.
ماده 18 - به منظور آسایش عمومی و رعایت حال دیگران ایجاد صداهای ناهنجار و ادای الفاظ رکیک و انجام اعمال زشت و حرکاتی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموال عمومی شود ممنوع است و صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأموران انتظامی معرفی کنند.
ماده 19 - درجه‌بندی و تعریف هریک از اماکن عمومی به وسیله سازمان هر منطقه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده 20 - برای امکان عمومی منطقه حتی الامکان باید نام یا مضامین مناسب انتخاب و با زبان فارسی و در صورت لزوم با زبان خارجی در زیر آن روی تابلو نوشته شود.
ماده 21 - نگهداری و انبار کردن مواد ناریه در اماکن عمومی ممنوع است.
ماده 22 - در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش‌نشانی طبق استاندارد آتش‌نشانی منطقه باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ماده 23 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این آیین‌نامه،کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی است.
2(3)