از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1379/1/17

فصل 24-امور قضائی

ماده 187 - به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه،به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلات رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قو قضائیه خواهد رسید.
2(1)