آگهی صادره از وزارت جنگ در خصوص قانون تشدید مجازات کبوترپرانی


چون به موجب قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب پانزدهم خردادماه 1351 شمسی به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها با انقضاء پانزده روز از تاریخ اعلام محل فرودگاه‌ها و مناطق ممنوعه از طرف وزارت جنگ،هرکس در شعاع چهل کیلومتری فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد،لذا در اجرای تبصره ذیل قانون مزبور مناطق و فرودگاه‌های مشروحه زیر به عنوان فرودگاه‌ها و مناطق ممنوعه به اطلاع عموم میرسد:
مهرآباد قلعه‌مرغی دوشان‌تپه شیراز نوشهر بوشهر وحدتی شاهرخی رامسر- چالوس کیش بندرعباس کوشک نصرت‌آباد- (میدان تیراندازی هوا به زمین) تبریز- جاسک اهواز آبادان اصفهان مشهد قم زاهدان اراک قزوین زنجان مراغه- اردبیل رضائیه خوی شاهپور خرم‌آباد کرمانشاه یزد سنندج مهاباد بیرجند- کرمان رشت بابلسر همدان گرگان.
2(3)