آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح زیر است:
الف - قانون: بند (5) الحاقی به ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب1380-
ب - وسیله نقلیه موتوری: هر نوع وسیله نقلیه که دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان یا انجام کار یا عملیات به کار میرود.
پ - وسیله نقلیه شخصی: وسیله نقلیه موتوری دارای پلاک شخصی.
ت - وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه موتوری دارای پلاک عمومی.
ث - وسیله نقلیه دولتی: وسیله نقلیه موتوری دارای پلاک دولتی یا نظامی.
ج - نقص فنی: هر نوع عیب، نقص یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ایمنی در عبور و مرور و یا انتشار بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شود.
چ - معاینه فنی: انجام بازدیدهای کارشناسی و آزمایش‌های فنی برای تأیید سلامت فنی، صحت عملکرد تجهیزات و سامانه‌های ایمنی و انطباق میزان انتشار آلایندگی وسایل نقلیه موتوری با شاخص‌های مصوب محیط زیستی.
ح - گواهی معاینه فنی: برگ و برچسب حاوی اطلاعات شناسنامه‌ای خودرو، مشخصات فنی و نتایج آزمایش‌های انجام شده که در چارچوب سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی توسط مراکز معاینه فنی صادر و به متقاضی تحویل داده میشود.
خ - اعتبار گواهی معاینه فنی: دوره زمانی از تاریخ صدور تا تاریخ انقضای درج شده در گواهی معاینه فنی یا بروز نقص فنی.
د - ستاد معاینه فنی: تشکیلات متمرکز برای برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت وکنترل فعالیت مراکز معاینه فنی سبک و یا سنگین.
ذ - مراکز معاینه فنی: مراکزی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق ستاد معاینه فنی وابسته به شهرداری یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسب مورد به ترتیب برای انجام معاینه فنی وسایل نقلیه سبک یا سنگین ایجاد میشوند.
ر - کارگروه استانی معاینه فنی: کارگروهی با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و عضویت رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌ها، مدیرکل دفتر فنی و حسب مورد شهردار شهر مربوط که به منظور هماهنگی امور معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و نظارت بر عملکرد ستادهای معاینه فنی مراکز معاینه فنی در استان تشکیل میشود.
ز - سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی: سامانه‌ای متمرکز و برخط (آنلاین) برای ثبت مشخصات و اطلاعات آزمایش‌های فنی و صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی و اطلاعات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین درون و برون‌شهری و تسهیل در اعمال مقررات و ثبت مکانیزه تخلفات توسط وزارت کشور و با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها ایجاد میشود.
ماده 2 - رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی معتبر ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسایل نقلیه خویش را جهت انجام دوره‌ای معاینه فنی در مراکز معاینه فنی تعیین شده حاضر و پس از احراز شرایط، گواهی معاینه فنی دریافت نمایند.
تبصره1- در صورت بروز نقص فنی، در مدتی که گواهی معاینه فنی اعتبار دارد، مالک موظف است نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
تبصره2- خودروهای نو تا مهلت مقرر قانونی نیاز به اخذ گواهی معاینه فنی ندارند.
ماده 3 - ضوابط ایجاد و تشخیص صلاحیت متقاضیان تأسیس مراکز معاینه فنی، نحوه صدور، ابطال، تمدید و تعلیق مجوز و نظارت بر مراکز معاینه فنی، نحوه تشخیص و رسیدگی به تخلفات، نحوه درجه‌بندی مراکز و خطوط معاینه فنی، ضوابط به کارگیری و آموزش کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فنی، طبقه‌بندی وسایل نقلیه سبک و سنگین و همچنین قسمت‌هایی که باید در وسایل نقلیه سبک و سنگین مورد معاینه قرار گیرند، توسط کارگروهی بامسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره1- شهرداریها میتوانند با موافقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به ایجاد مراکز معاینه فنی ناوگان اتوبوسرانی و سایر وسایل نقلیه سنگین درون شهری اقدام نمایند. مراکز موجود معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین شهرداریها موظفند ظرف سه ماه نسبت به اخذ موافقت از وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره2- مسئولیت تأیید نتایج آزمایش‌های فنی در هر خط معاینه فنی برعهده مهندسان دارای مدرک کارشناسی در رشته مکانیک یا رشته‌های مرتبط میباشد.
ماده 4 - ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سبک در حدود مصوب هر شهر توسط شهرداری مربوط و ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد میشود.
تبصره1- ساختار ستاد معاینه فنی شهرداریها و نحوه فعالیت و هماهنگی ستادهای موصوف، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تهیه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره2- تا زمان ابلاغ ساختار موضوع این ماده ، ستاد معاینه فنی شهرداریها متشکل از شهردار یا معاون ذیربط در شهرداری به عنوان رئیس ستاد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به عنوان عضو تشکیل میگردد.
ماده 5 - دوره‌های معاینه فنی انواع وسایل نقلیه با هر نوع سوخت به شرح جداول زیر میباشد:
>3986101000301<...
ماده 6 - مرکز معاینه فنی در مورد خودروهای دارای سوختGNC ، موظفند در هر دوره معاینه فنی، ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام نمایند و در صورتی که بر اساس جدول ذیل تبصره (1) این ماده ، مخازن این نوع وسایل نقلیه به تشخیص کارشناسان مربوط نیازمند انجام آزمایش های هیدرواستاتیک یا سایر آزمایش های تعیین شده در استاندارد ملی مرتبط باشد، نسبت به معرفی به واحدهای تعیین صلاحیت شده اقدام نمایند.
تبصره 1 در هر صورت آزمایش های مربوط به سیستم ذخیره سوخت (مخزن)GNC وسایل نقلیه گازسوز یا دوگانه سوز باید در دوره های زمانی به شرح زیر انجام شود:
>3986101000401<...
تبصره 2 برای وسایل نقلیه ای که تجهیزات و قطعات گازسوز و یا سیستم ذخیره سوخت (مخزن) آنها در بازرسی های چشمی یا آزمایش هیدرواستاتیک و تکمیلی تأیید نمی شود، معاینه فنی صادر نخواهد شد.
ماده 7 - مراکز معاینه فنی برای وسایل نقلیه ای که سالم و بدون نقص فنی تشخیص داده شوند، گواهی معاینه فنی صادر می نمایند، چنانچه ضمن معاینه وسیله نقلیه ای معیوب یا دارای نقص تشخیص داده شود، راننده یا مالک فقط میتواند وسیله نقلیه را تا تاریخی که کتباً به وی تسلیم می گردد به تعمیرگاه منتقل و پس از رفع عیوب یا نواقص مذکور مجدداً برای انجام معاینه فنی به مرکز مربوطه مراجعه نماید.
تبصره - در صورت وقوع سانحه یا تصادف برای وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی، مالکان خودروهای سانحه دیده موظفند برای اخذ مجدد معاینه فنی حسب نظر کارشناس تصادف پلیس راهنمایی و رانندگی به مراکز مربوطه مراجعه نمایند.
ماده 8 - در صورت مشاهده تخلف در مراکز معاینه فنی، ستاد معاینه فنی شهرداری ها یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مراتب تذکر یا توبیخ کتبی را برای اصلاح مورد به مرکز مربوط اعلام می نماید. در صورت تکرار تخلف، ستادهای معاینه فنی موظفند بر اساس ضوابط موضوع ماده (3) با تخلف برخورد نماید.
تبصره - در موارد صدور گواهی خلاف واقع، ستاد معاینه فنی شهرداری ها یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظفند با مشاهده اولین تخلف علاوه بر برخورد لازم بر اساس ضوابط موضوع ماده (3)، متخلف را با فوریت به مراجع قضایی معرفی نمایند.
ماده 9 - وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظف است سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی را به نحوی تأسیس نماید که کلیه مراکز معاینه فنی تا پایان خرداد ماه 1394 به سامانه مذکور متصل شوند.
تبصره 1- مراکز معاینه فنی موظفند به محض فراهم شدن امکان اتصال به سامانه با اعلام وزارت کشور به سامانه مذکور متصل شوند
تبصره 2- ضوابط مربوط به نحوه استقرار و به کار گیری این سامانه و نحوه تبادل اطلاعات با پلیس راهنمایی و رانندگی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 10 - گواهی معاینه فنی مورد استفاده در مراکز معاینه فنی سراسر کشور بر اساس طرح و مشخصاتی است که به تأیید کارگروهی متشکل از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست می رسد.
تبصره 1- گواهی معاینه فنی که از طریق مراکز معاینه فنی درچارچوب سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی با رعایت ماده (9) این آیین نامه صادر میشود در سراسر کشور معتبر است.
تبصره 2- گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری می تواند پس از تصویب کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه درجه بندی شود.
ماده 11 - پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند با رانندگان متخلف از مفاد این آیین نامه برابر مقررات رفتار نمایند.
ماده 12 - تصویب نامه شماره /44055ت27457ه‍- مورخ1382/8/7و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور
2(3)