لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش


مصوب 1335/3/31 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - (اصلاحی 1367/9/3)- تعیین و تثبیت ارزش گواهینامه‌های مکانیکی و رانندگی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که پس از طی دوره آموزش فنی به رانندگان داده میشود در مورد کلیه وسائط نقلیه موتوری زمینی و زرهی از قبیل اتومبیل،تانک، زره‌پوش،کامیونهای سنگین،تراکتور و غیره و همچنین وسائط نقلیه هوایی دریایی(جنگی و غیر جنگی)با وزارت جنگ و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد و این گواهینامه‌ها از لحاظ حقوقی یا جزائی سندیت و اعتبار خواهد داشت.
تبصره(الحاقی 1367/9/3)- آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2(1)