مصوبه راجع به میزان سرعت مجاز انواع وسائل نقلیه در راههای برون‌شهری


به منظور تأمین ایمنی تردد و حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و با استناد به مواد 3 و 19 قانون ایمنی راهها و راه‌آهن و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز تبصره 3 ماده 126 آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران،حداکثر سرعت مجاز وسائل نقلیه در راههای برون‌شهری کشور به شرح زیر تعیین میگردد:

الف‌آزادراهها


1-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت‌بارها 120 کیلومتر در ساعت
2-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس و مینیبوس و تریلر و کامیون و کامیونت 110 کیلومتر در ساعت
3-حداقل میزان سرعت مجاز کلیه وسائل نقلیه فوق 70 کیلومتر در ساعت
تبصره 1- تردد وسائل نقلیه مندرج در ردیف 2 فوق در خط سوم(سرعت)آزادراهها ممنوع است.
تبصره 2- استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسائل نقلیه صرفا در خط عبوری سمت راست جنب شانه آزادراه مجاز میباشد.

ب‌بزرگراه‌های دارای خطوط رفت‌وبرگشت جدا از هم


1-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت‌بارها 110 کیلومتر در ساعت
2-حداکثر میزان سرعت مجاز انواع اتوبوس و مینیبوس و تریلر و کامیون و کامیونت 100 کیلومتر در ساعت

ج‌جاده‌های اصلی


حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسائل نقلیه روز 95 کیلومتر در ساعت‌شب 85 کیلومتر در ساعت

دجاده‌های فرعی


حداکثر میزان سرعت مجاز برای انواع وسائل نقلیه روز 85 کیلومتر در ساعت‌شب 75 کیلومتر در ساعت
حداکثر میزان سرعت مجاز انواع وسائل نقلیه در جاده‌های دارای خطوط عبوری کندرو مشمول مقررات بند ج میباشد.
در انواع راههای فوق و نقاطی که به علت شرایط فنی و فیزیکی راه استفاده از حداکثر میزان سرعتهای فوق میسر نمیشود تابلوهای تعیینکننده میزان سرعت،متناسب با شرایط مذکور تهیه و نصب گردد.
شایسته است هماهنگی لازم با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت بر اجرای ضوابط تعیین شده و نیز لحاظ نمودن مقررات صدر الذکر در متون آموزشی و آزمونهای متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی و سایر امور اداری ذی ربط معمول و همچنین در مورد تهیه و جایگزینی تابلوها و سایر علائم عمودی و افقی در راههای برون‌شهری کشور اقدامات لازم صورت پذیرد.
2(3)