از پروتکل نهایی قرارداد پستی جهانی بخارست 2004 میلادی

ماده 1 - -مالکیت مرسولات پستی.پس گرفتن مرسوله از پست.تغییر یا تصحیح نشانی
...
2-مقررات ماده (1-5 و 2)در مورد اتریش،دانمارک و جمهوری اسلامی ایران که مقررات داخلی آنها اجازه استرداد یا تغییر نشانی پست‌نامه‌ها را به درخواست فرستنده،از زمانی که گیرنده از ورود مرسوله به نشانیاش مطلع شده نمیدهد اعمال نخواهد شد.
ماده 8 - -ممنوعات(پست‌نامه‌ها)
1-استثنائا،ادارات پست جمهوری دمکراتیک خلق کره و لبنان مرسولات سفارشی حاوی سکه‌های پول،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل یا چکهای مسافرتی یا طلای سفید،طلا یا نقره،ساخته شده یا ساخته نشده،سنگهای قیمتی،جواهرات و سایر اشیاء قیمتی را نمیپذیرند.این ادارات به موجب قوانین و مقررات آیین‌نامه پست‌نامه‌ها،در حالات سرقت یا آسیب‌دیدگی مرسولات پستی،یا مواردی که به مرسولات حاوی اقلام شیشه‌ای یا شکستنی مربوط میشود،مسؤولیتی نخواهند داشت.
2-استثنائا ادارات پست بولیوی،جمهوری خلق چین،به جز منطقه ویژه اداری هنگکنگ، عراق،نپال،پاکستان،عربستان سعودی،سودان و ویتنام مرسولات سفارشی حاوی سکه‌های پول، اوراق بانکی،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل،چکهای مسافرتی،طلای سفید، طلا یا نقره،ساخته شده یا ساخته نشده،سنگهای قیمتی،جواهرات و سایر اشیاء قیمتی را قبول نمیکنند.
3-اداره پست میانمار این حق را برای خود محفوظ میدارد که مرسولات بیمه‌شده حاوی اشیاء قیمتی مذکور در ماده (5-15)را نپذیرد،زیرا این امر با قوانین و مقررات داخلی آن مغایرت دارد.
4-اداره پست نپال،مرسولات سفارشی یا مرسولات بیمه‌شده حاوی اسکناس یا سکه‌های پول را به جز در صورت وجود توافق ویژه در این مورد نخواهد پذیرفت.
5-اداره پست ازبکستان،مرسولات سفارشی و بیمه‌شده حاوی سکه‌های پول،اوراق بانکی، چک،تمبرهای پستی یا ارز خارجی را نمیپذیرد و هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب‌دیدگی این مرسولات قبول نمیکند.
6-اداره پست جمهوری اسلامی ایران پست‌نامه‌های حاوی اشیاء مغایر با اصول دین اسلام را نمیپذیرد.
7-اداره پست فیلیپین حق عدم پذیرش هرگونه پست‌نامه(عادی،سفارشی یا بیمه‌شده)حاوی سکه‌های پول،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل،چکهای مسافرتی،طلای سفید،طلا یا نقره،ساخته شده یا ساخته نشده،سنگهای قیمتی یا سایر اشیاء قیمتی را برای خود محفوظ میدارد.
8-اداره پست استرالیا،هیچ‌گونه مرسوله پستی حاوی هرگونه شمش یا اوراق بانکی را نمیپذیرد.علاوه بر این،این اداره پست مرسولات سفارشی جهت تحویل در استرالیا،یا مرسولات عبوری(ترانزیتی)مکشوفه حاوی اشیاء قیمتی،نظیر:جواهرات،فلزات قیمتی، سنگهای قیمتی پرارزش و کم‌ارزش،اوراق بهادار،سکه‌های پول یا هرگونه سند مالی قابل انتقال را قبول نمیکند.این اداره هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال مرسولات تحویل‌شده به پست که دارای شرایط مذکور نیست را نمیپذیرد.
9-اداره پست جمهوری خلق چین،به جز منطقه ویژه اداری هنگکنگ،مرسولات بیمه‌شده حاوی سکه‌های پول،اوراق بانکی،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل و چکهای مسافرتی را طبق قوانین و مقررات داخلیاش نمیپذیرد.
10-ادارات پست لتونی و مغولستان،بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود،حق عدم پذیرش مرسولات عادی،سفارشی یا بیمه‌شده حاوی سکه‌های پول،اوراق بانکی،اوراق بهادار در وجه حامل و چکهای مسافرتی را برای خود محفوظ میدارند.
11-اداره پست برزیل حق عدم پذیرش مرسولات عادی،سفارشی یا بیمه‌شده حاوی سکه‌های پول،اوراق بانکی جاری یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل را برای خود محفوظ میدارد.
12-اداره پست ویتنام حق عدم پذیرش نامه‌های حاوی اشیاء یا کالا را برای خود محفوظ میدارد.
ماده 9 - -ممنوعات(امانات پستی)
1-ادارات پست کانادا،میانمار و زامبیا مجازند امانات بیمه‌شده حاوی اقلام مذکور در ماده (1-3-1-6-15)را به این دلیل که با قوانین و مقررات داخلی آنها مغایرت دارد نپذیرند.
2-استثنائا ادارات پست لبنان و سودان امانات حاوی سکه‌های پول،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل،چکهای مسافرتی،طلای سفید،طلا یا نقره،ساخته‌شده یا ساخته نشده، سنگهای قیمتی و سایر اشیاء قیمتی یا اشیائی که حاوی مایعات یا عناصری که به راحتی تبدیل به مایع میشود یا اشیاء شیشه‌ای یا مشابه آنها یا اقلام شکستنی را نمیپذیرند.این ادارات موظف به رعایت مقررات مربوط در آیین‌نامه امانات پستی نیستند.
3-اداره پست برزیل مجاز است امانات بیمه‌شده حاوی سکه‌های پول و اسکناسهای رایج، همچنین هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل را به این دلیل که با قوانین داخلیاش مغایرت دارد نپذیرد.
4-اداره پست غنا مجاز است امانات بیمه‌شده حاوی سکه‌های پول و اسکناس‌های رایج را که با قوانین داخلیاش مغایرت دارد نپذیرد.
5-علاوه بر اشیاء مذکور در ماده (15)،اداره پست عربستان سعودی مجاز است امانات حاوی سکه‌های پول،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل،چکهای مسافرتی،طلای سفید،طلا یا نقره،ساخته‌شده یا ساخته نشده،سنگهای قیمتی یا سایر اشیاء قیمتی را نپذیرد.همچنین این اداره امانات حاوی هرگونه دارو را جز در صورتی که دارای نسخه پزشکی تأییدشده توسط یک مقام ذی صلاح باشد،مواد آتش‌نشانی،مایعات شیمیایی یا اشیاء مغایر با اصول دین اسلام را نمیپذیرد.
6-علاوه بر اشیاء مذکور در ماده (15)،اداره پست عمان مرسولات حاوی مواد زیر را نمیپذیرد:
1-6-هرگونه دارو،مگر آنکه داروها دارای نسخه‌ای باشد که از طرف یک مقام رسمی ذی صلاح صادر شده باشد؛
2-6-مواد آتش‌نشانی یا مایعات شیمیایی؛
3-6-مواد و اشیاء مغایر با اصول دین اسلام.
7-علاوه بر اشیاء مذکور در ماده (15)،اداره پست جمهوری اسلامی ایران مجاز است امانات حاوی اشیاء مغایر با اصول دین اسلام را نپذیرد.
8-اداره پست فیلیپین مجاز است هیچ‌گونه امانت حاوی سکه‌های پول،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل،چکهای بانکی،طلای سفید،طلا یا نقره،ساخته شده یا ساخته نشده،سنگهای قیمتی یا سایر اشیاء قیمتی یا اشیاء حاوی مایعات یا عناصری که به راحتی به مایع تبدیل میشود یا اشیاء شیشه‌ای یا مشابه آنها و یا اقلام شکستنی را نپذیرد.
9-اداره پست استرالیا هیچ نوع مرسوله پستی حاوی هرگونه شمش یا اسکناس را نمیپذیرد.
10-اداره پست جمهوری خلق چین امانات عادی حاوی سکه‌های پول،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل،چکهای مسافرتی،طلای سفید،طلا یا نقره ساخته شده یا ساخته نشده،سنگهای قیمتی یا سایر اشیاء قیمتی را نمیپذیرد.علاوه بر این،به استثناء منطقه ویژه اداری هنگکنگ،امانات بیمه‌شده حاوی سکه‌های پول،اسکناس یا هرگونه اوراق بهادار در وجه حامل و چکهای مسافرتی پذیرفته نمیشود.
11-اداره پست مغولستان حق عدم پذیرش امانات حاوی سکه‌های پول،اسکناس،اوراق بهادار در وجه حامل و چکهای مسافرتی را طبق قوانین داخلیاش برای خود محفوظ میدارد.
...
4-صرف نظر از مقررات مندرج در بندهای 1 تا 3،مرسولات حاوی سرم،واکسن و مرسولات حاوی داروهای مورد نیاز فوری که تهیه آنها دشوار است،در تمام حالات پذیرفته میشود.
...2(4)