بخشنامه لزوم راه اندازی و استفاده از سیستم دبیرخانه الکترونیکی

رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها


شماره9000/29264/100 1390/7/12
در راستای بند ح ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضرورت راه‌اندازی سیستم دبیرخانه الکترونیکی سراسری به منظور افزایش سرعت، دقت و کارایی در ارائه خدمات اداری و فراهم شدن موجبات این امکان از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مقتضی است از این پس کلیه مکاتبات اداری از طریق سیستم مذکور انجام و از هرگونه مکاتبه به طریق دیگر خودداری شود. ضمناً کلیه واحدهای قضایی و ستادی که تاکنون موفق به راه‌اندازی سیستم مذکور نگردیده‌اند موظفند ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
2(2)