بخشنامه شماره 1/86/6031 رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی کشور


مورخ 1386/5/30. حسب اخبار واصله مبنی بر بروز پدید جعل عناوین و امهار ارگانها و نهادها و به ویژه دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)و ادعای انتساب به دفتر و یا شخص معظم له و در راستای برخورد جدی با مرتکبین اینگونه اقدامات،اعلام میدارد:رهبر معظم انقلاب در کنار توصیه به تمامی کارگزاران نظام مبنی بر رعایت سلسله مراتب در اقدامات،خود همواره در این زمینه پیشگام بوده و اوامر ولایی را حسب مورد،از طریق سلسله مراتب هر بخش ابلاغ فرموده‌اند.لذا در اجرای منویات معظم‌له،کلیه مراجع قضائی مکلفند در قبال ادعای افرادی که خود را منتسب به رهبر انقلاب یا بیت ایشان و یا هریک از مقامات ارشد نظام مینمایند،ضمن توجه به مفاد بخشنامه /285/76م مورخه 1376/3/8 ریاست وقت قوه قضائیه،در کلیه مصادیق این‌گونه موارد،در مقام مراجعه حضوری یا تماس تلفنی افراد و ادعای انتساب به نهادها و مراجع کشور یا ادعای سمت و ارائه اصل یا تصویر مکاتبات با مقامات یا هرگونه دستخط و دستور از ایشان،بدوا پیش از هر اقدامی،نسبت به احراز هویت از طریق رؤیت حکم مأموریت و کنترل صحت مستندات،کارت شناسایی و مدارک ارائه شده و انجام استعلام از طریق تلفنی جهت حصول اطمینان اقدام نموده و در صورت احراز جعل سمت یا مدارک یا سوء استفاده، مراتب را با قید فوریت به طور فوق العاده در شعبه اول حوزه قضائی مربوط رسیدگی نمایند. مسؤولین واحدهای قضائی موظفند همکاری لازم را در ریشهیابی و برخورد با این پدیده،با واحدهای«حفاظت وزارت اطلاعات»و«ادارات کل اطلاعات استان»به عمل آورند.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده حفاظت و اطلاعات دادگستری هر استان(تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان)میباشد.
2(2)