نرخ دیه در سال 1394

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور


شماره1394/1/50009/254/100
در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسیهای بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین میگردد.
رئیس قوه‌قضائیه - صادق آملی لاریجانی
2(2)