بخشنامه تکلیف محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به دعوت شرکت‌های بیمه در جلسات رسیدگی و ابلاغ رأی صادره به آنها

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور


شماره9000/19020/100-1391/5/25
به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت نمایند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل نمایند. رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه میباشند.
رییس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
2(2)